8 sleutels tot de laatste SUSKIDS-conferentie

8 sleutels tot de laatste SUSKIDS-conferentie

Hoe wordt technologie gebruikt om duurzaamheid over te brengen op mensen met het Syndroom van Down?

De slotconferentie van SUSKIDS vond afgelopen 14 september virtueel plaats, georganiseerd door onze partner Hogeschool UC Leuven-Limburg, meer bepaald het Expertisecentrum Inclusive Society.

Inclusie is inderdaad een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die alle drie dimensies van Duurzame Ontwikkeling (milieu, economie en maatschappij) aanpakt. Het creëren van inhoud gericht op het aannemen van gedragskenmerken.

In deze blogpost belichten we 8 kernpunten van de conferentie, die tot doel had de inclusie van personen met het syndroom van Down te bevorderen door hen te trainen in duurzame vaardigheden en recycling .

Inhoud creëren en gedragskenmerken aanleren

De belangrijkste uitdaging bij het creëren van de resultaten van ons project, vooral de Virtuele Leeromgeving en de Leerlijn, was het motiveren van de eindgebruikers: personen met downsyndroom. Het project is in eerste instantie gericht op schoolkinderen, maar voor het hele consortium was het belangrijk om inhoud te genereren die kan worden geleerd en toegepast bij personen met downsyndroom en andere beperkingen, ook op oudere leeftijd.

Sara Pavia, vertegenwoordigster van onze partner Trinity College Dublin, legde de principes uit die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de inhoud, gebaseerd op de praktijkervaring van onze partners, en een systematische literatuurstudie. Maar bovenal was het doel om de belangstelling van de eindgebruikers voor milieuvraagstukken te behouden.

Je kan de slideshow hier downloaden 

De ervaringen van eindgebruikers:Estela School in Burgos

Onze partner, de Associatie Downsyndroom Burgos, had een sleutelrol tijdens ons project, door de Virtuele Leeromgeving te testen in hun klaslokalen met leerlingen van verschillende leeftijden. Dankzij
de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van het platform, konden de meeste leerlingen het zelfstandig gebruiken, wat in feite één van de doelstellingen van SUSKIDS is. Sommigen hadden hulp nodig van leerkrachten en begeleiders om in te loggen op het platform of om de cursusteksten te lezen, wat vergemakkelijkt werd door de automatische leesoptie in het platform.

De meeste leerlingen die de VLE testten waren schoolkinderen met het syndroom van Down, terwijl anderen een andere ontwikkelingsstoornis hadden. Hieruit is gebleken dat de resultaten van het project niet alleen overdraagbaar zijn op andere handicaps, maar ook op andere leeftijdsgroepen (tieners of volwassenen).

Bekijk de video met een samenvatting van hun ervaringen hier:

  

De rol van digitale technologie om het leren te vergemakkelijken bij personen met een beperking

Personen met een beperking hebben beperktere toegang tot onderwijs, vervoer, huisvesting en technologie.  Eén van de redenen hiervoor is de toenemende digitalisering op alle levensgebieden, die zich ook nog eens in een razendsnel tempo voltrekt. E-inclusie is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving, om te voldoen aan het beginsel “niemand achterlaten” van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Maar wat is digitale inclusie of e-inclusie eigenlijk en hoe kan het worden bereikt?

Bekijk de video van onze partner UCLL om erachter te komen.

Een praktische reis doorheen de activiteiten van de Virtuele Leeromgeving

Tijdens deze workshop legde onze coördinator Sara Gutierrez het doel van de Virtuele Leeromgeving uit en de belangrijkste kenmerken ervan om de toegankelijkheid en bruikbaarheid te garanderen, terwijl ze nuttige kennis verschafte aan studenten over vier verschillende onderwerpen: ‘milieu’, ‘afval’, ‘wat te doen met afva’l en ‘bouw en het milieu’.

Bekijk de video om een kleine reis te maken door onze virtuele leeromgeving   

Tips en tricks om de Virtuele Leeromgeving aan te passen aan jouw klas

Wil je onze VLO in jouw klas gebruiken? Onze ontwikkelingspartner, Bjäland, legde tijdens de conferentie uit hoe een school zich kan inschrijven en toegang kan krijgen tot de ontworpen cursussen en activiteiten.  

In deze video ziet u de noodzakelijke stappen

Zodra je je school hebt aangemaakt op het platform, kun je gebruikers toevoegen, in de rol van docenten (leraren) en leerlingen, en deze beheren door leerlingen in te schrijven in lessen of hen docenten toe te wijzen.

Dankzij de diavoorstelling, uitgelegd door onze partner KVeloce, zal je zien hoe eenvoudig het is.

Een open cursus over duurzaamheid en
recyclage

Onze partner, NCCA Ierland, heeft een open cursus voor de Junior Cyclus ontwikkeld, genaamd Ontwerp voor Duurzaam Leven, gericht op leerlingen met het syndroom van Down, met beoordelingsactiviteiten op niveau 1, 2 en 3 van hun nationaal kwalificatiekader.  Om de cursus te evalueren, nodigden zij verschillende leerkrachten uit heel Ierland en het buitenland uit om deel te nemen aan focusgroepen, die vanwege de COVID-19 maatregelen online werden gehouden.

De deelnemende docenten verklaarden dat de cursus perfect aansloot bij de visie van onderwijs voor duurzame ontwikkeling, maar dat niet alleen: zij benadrukten andere positieve aspecten en stelden verdere verbeteringen voor. 

Ontdek meer in deze video.

   Inclusie en universeel ontwerp

Universal Design for Learning (UDL) wordt een mainstream in onderwijsonderzoek en –ontwerp, maar hoe werkt het in de klas?

Luke is leraar aan de Kingsborough Community School in Ierland, waar hij onder meer bouwkunde en houtbewerking doceert. De afgelopen 4 jaar heeft hij Universal Design gebruikt in zijn lessen.

Luke wijst op de enorme verbetering in de toegankelijkheid van zijn lessen, en één van de sleutelelementen daartoe is dat de virtuele leeromgeving geen barrière op zich mag worden.

¡Maar er zijn nog veel meer voordelen – beijik het in deze video!

   Hoe evalueer je duurzame vaardigheden op Europees niveau?

In de hele EU groeit de vraag naar de integratie van groene vaardigheden in onderwijs- en opleidingssystemen. Bovendien helpt de erkenning van deze vaardigheden op Europees niveau om leerlingen hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te verbeteren, terwijl ook hun arbeidskansen en hun kansen op inclusie toenemen. 

Daarom zullen de Evaluatierichtlijnen, ontwikkeld door onze partner UCLL, bijdragen tot de verbetering van de samenhang en consistentie van onderwijsstelsels op een wijze die is afgestemd op het milieu- en onderwijsbeleid van de EU: het Europees Groen Pact en de European Skills Agenda.

De volledige slideshow is hier te downloaden.

 

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

Save the date: SUSKIDS slotconferentie!

Save the date: SUSKIDS slotconferentie!

 

De SUSKIDS-slotconferentie zal plaatsvinden op 14 september 2021, georganiseerd door Hogeschool UCLL, en is gericht op het gebruik van technologie om duurzame vaardigheden over te dragen aan personen met het Downsyndroom voor de verbetering van inclusie.

Deze conferentie is daarom in lijn met het Laat niemand achter-principe van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s), en vertegenwoordigt het engagement van ons partnerschap om ongelijkheden te verminderen en inclusie te bevorderen, door het promoten van een actieve en participatieve methodologie, gericht op het enthousiasmeren van kinderen om te leren over recycleren en het verbeteren van de betrokkenheid van personen met Downsyndroom op het gebied van duurzaamheid en zelfzorg. Bovendien erkennen het huidige milieubeleid en de sociale eisen de nood om groene vaardigheden en kennis te integreren in onderwijs- en opleidingssystemen.

Daarom zullen we tijdens de conferentie de instrumenten en materialen presenteren die binnen het SUSKIDS project zijn gecreëerd en de opgedane ervaringen van partners. Dit doen we in de vorm van workshops over het gebruik ervan, keynotes en rondetafelgesprekken met externe deskundigen over onderwerpen zoals e-inclusie en Universal Design for Learning (UDL).

Download de conferentieagenda en blijf op de hoogte! Inschrijvingen openen binnenkort.

 

 

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hoe meten we duurzame vaardigheden?

Hoe meten we duurzame vaardigheden?

Onze partner UCLL heeft focusgroepen georganiseerd om feedback te verzamelen van experten op vlak van inclusief onderwijs

Educatie voor jongeren met Downsyndroom

Een opleiding mag niet beperkend zijn, maar moet mensen inspireren om ze in staat te stellen een leerproces te realiseren. Daarom werd in de Belgische regio Vlaanderen, waar onze UCLL-partners werken, het IAC (Individueel Aangepast Curriculum) ontwikkeld dat gericht is op het versterken van het leerpotentieel van leerlingen en inspeelt op hun mogelijkheden en talenten.

Validatiemethode voor de evaluatierichtlijnen.

POm de evaluatierichtlijnen te valideren die de vierde Intellectuele Output van het SUSKIDS Project vormen, werd een focusgroep aan de UCLL georganiseerd met 5 vijf experts uit het onderwijs om de evaluatienormen en -methodes in Vlaanderen te bespreken. In focusgroepen wordt gewerkt volgens een gestructureerd schema, waarin eerst het project wordt gekaderd, gevolgd door een kort overzicht van de ontwikkelde opleiding en vervolgens het hoofddoel aan bod komt: de evaluatiemethoden voor de leerdoelen.

In Vlaanderen werd de focusgroep online georganiseerd omwille van COVID-beperkingen. De aanwezige experts in de online focusgroep waren Izabel Janssens en Sofie van Eynde, beiden betrokken bij een educatief project om ondersteuningsrollen ten aanzien van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te verduidelijken; Els Teijssen, expert en ervaringsdeskundige op het gebied van kwetsbare jongeren en diversiteit in het onderwijs; Dr. Hannah Boonen, expert op het gebied van inclusief onderwijs en leider van de onderzoekslijn “Inclusief Onderwijs”; en tenslotte Dr. Elke Emmers, expert op het gebied van inclusief (hoger) onderwijs en diversiteit, hoofd van het onderzoekscentrum “Inclusive Society”.

Resultaten

De kernboodschap van de expertgroep was om aandacht te besteden aan leerdoelen en evaluatiemethoden op maat van de leerling die voor ons zit. Het belangrijkste is dus om leermogelijkheden aan te passen en te creëren voor een bepaalde leerling. Het is daarom belangrijk de resultaten te beschouwen en te lezen als richtlijnen of adviezen die kunnen worden gebruikt om de leerdoelen te toetsen of inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling.

De belangrijkste richtlijn blijft om eventueel kleinere tussendoelen te definiëren. Ook moet aandacht worden besteed aan het verschil tussen proces en product. De leerdoelen in de vorm van proces en product moeten op de een of andere manier heel duidelijk worden gemaakt, zodat de leerling zichzelf kan beoordelen in zijn of haar leerproces. Dit is ook een belangrijk element om over na te denken bij de verdere ontwikkeling van de opleiding binnen het SUSKIDS-project.

De expertgroep vindt het ook heel belangrijk om de cursus niet op zichzelf te laten staan, maar deze te integreren in het hele leerproces op school. Dus dat delen van de cursus geïntegreerd worden in bijvoorbeeld taal-, reken- en andere praktijklessen. Op deze manier krijgt de docent of begeleider meer ruimte om de leerling te activeren op basis van zijn of haar talenten en sterktes.

Conclusies: impact van de opleiding

Daarnaast is het even belangrijk om te kijken naar het effect op de leerlingen als naar het effect op de docenten, om ervoor te zorgen dat innovatiecycli de cursus blijven optimaliseren en aanpassen aan verschillende leerstijlen en leerlingen. Het mag niet vastlopen in een onveranderlijke cursus die altijd op dezelfde manier zal worden gegeven. Het moet doelgericht blijven om een zinvol leerproces te bieden

Als leerkrachten geïnspireerd zijn om aan duurzaamheid te werken en de moed hebben om zo’n leerlijn uit te werken, is het mogelijk dat ze samen zullen werken om het te realiseren. Bovendien is het ook goed voor leraren om te gaan nadenken over duurzaamheid als thema in het onderwijs en zo na te denken over de uitdagingen en kansen die zij in de opleiding moeten aangaan.

Jongeren hebben een natuurlijke reflex om over duurzaamheid na te denken en zich duurzaam te gedragen. Speciale aandacht moet worden besteed aan de overdracht tussen school en de thuissituatie om de kennis, vaardigheden en houding rond duurzaamheid in meerdere situaties terug te zien (macroniveau van leren). Het betrekken van de bredere leeromgeving is hier belangrijk, zodat de resultaten van de opleiding zichtbaar worden in het dagelijks leven van de student.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Lees de 3de SUSKiDS nieuwsbrief!

Lees de 3de SUSKiDS nieuwsbrief!

In onze 3de nieuwsbrief vatten we onze activiteiten van de afgelopen maanden samen: het testen van de Virtuele Leeromgeving, onderzoeken, de Erasmus Days vieren, … en nog veel meer!

SUSKIDS 3de_nieuwsbrief

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Wat is de gelijkenis tussen een groententuin en een leeromgeving?

Wat is de gelijkenis tussen een groententuin en een leeromgeving?

Er moet goede grond zijn voor elke student om te kunnen groeien en bloeien.

3 december, Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, was een drukke dag voor de Suskids-partners, die het project op verschillende evenementen en voor een internationaal publiek.

In België sprak UCLL over het belang van universeel ontwerp voor een krachtige leeromgeving en presenteerde met trots onze Online Leeromgeving als voorbeeld hiervan.

Onze coördinator UBU, stelde op hun beurt samen met TCD en Kveloce het project en het platform voor tijdens het slotevent van het Mind4Inclusion Project dat online werd georganiseerd door ALDA Europe en werd bijgewoond door deelnemers uit verschillende landen die internationale entiteiten, NGO’s en universiteiten vertegenwoordigen en werken in verschillende projecten gericht op het bevorderen van inclusie.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Derde SUSKIDS meeting… ging online door!

Derde SUSKIDS meeting… ging online door!

Gezien COVID verhinderde dat het SUSKIDS-consortium naar België kon reizen om de derde Transnationale Meeting fysiek bij te wonen, organiseerden we een online meeting om onze volgende activiteiten te plannen.

Eerst introduceerde onze technologische partner, Bjäland, de belangrijkste stappen waar ze aan werken in verband met de Virtuele Leeromgeving, zoals de gebruikersrollen in het platform en de functie waarmee de meest gevorderde studenten hun medestudenten als facilitators kunnen ondersteunen. Bovendien zijn er extra activiteiten toegevoegd die het zelfsturend leren en de continue feedback zullen verbeteren.

De Virtuele Leeromgeving is getest door scholen die werken met personen met Downsyndroom en andere handicaps, onder leiding van onze projectambassadeurs Down Syndrome Association Burgos, die het hoge kans op overdraagbaarheid van deze tool benadrukten. Van hun kant hebben KVeloce en UCLL de inhoud vertaald in het Spaans en Nederlands, de twee andere talen waarin de Virtuele Leeromgeving beschikbaar zal zijn.
Wat de derde output betreft, hebben onze partners van NCCA de inhoud herwerkt van de cursus die zij aan het ontwikkelen zijn over duurzaamheid en bouwen met een Universal Design-benadering. COVID-beperkingen bemoeilijken het testen van de cursus met leerkrachten en studenten, maar ze hebben samengewerkt met onderwijsdeskundigen om de inhoud en de leerstof te herzien, zodat ze aansluit bij de niveaus 1 tot 3 van het Nationaal Kwalificatiekader.
Vervolgens introduceerde UCLL de organisatie van de vierde projectoutput: de Evaluatierichtlijnen gevalideerd en erkend door het Europees Kwalificatiekader, waarbij het eerste ontwerp zal worden herzien en geëvalueerd via participatieve methoden waarbij onderwijsdeskundigen op internationaal niveau worden betrokken, om tot de definitieve versie te komen.

Na de technische onderwerpen bespraken de partners de organisatie van de Erasmusdays die jaarlijks in heel Europa plaatsvinden, en waar onze teaser video over de Virtuele Leeromgeving werd gepresenteerd.
Het laatste punt op de vergaderagenda was ook zeer belangrijk: de Slotconferentie die aan het einde van het project zal worden gehouden. Met de COVID-situatie in het achterhoofd, kwamen alle partners overeen dat de Eindconferentie online gehouden zou kunnen worden, aangezien er in de zomer van 2021 nog steeds beperkingen van kracht zouden kunnen zijn. Tijdens deze slotconferentie zullen de voor Output 3 ontwikkelde cursus en de voor Output 4 uitgewerkte evaluatierichtlijnen worden gepresenteerd, samen met lezingen door experts en participatieve workshops die deelnemers van thuis uit kunnen volgen.
Binnenkort kunnen we meer informatie geven over de agenda en de inschrijving voor het evenement!

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

SUSKIDS op de ErasmusDays 2020

SUSKIDS op de ErasmusDays 2020

SUSKIDS organiseerde een online evenement voor de Erasmus Days 2020

Vorige week werd de 4e editie van de ErasmusDays 2020 georganiseerd, waarin meer dan 3000 projecten in de kijker werden gezet in meer dan 67 landen, van Spanje tot Vietnam. Er werden evenementen georganiseerd door een grote verscheidenheid aan educatieve organisaties, met verschillende vormen en inhoud, van tentoonstellingen tot seminars en opendeurdagen, met als gemeenschappelijk doel het delen van de Erasmus-ervaring tussen de verschillende actoren en het engagement voor Europa, met behulp van de hashtag #erasmusdays.

Dit jaar maakte het SUSKIDS-project gebruik van de gelegenheid door het organiseren van een online evenement waarin onze virtuele leeromgeving, die binnenkort officieel wordt gelanceerd, aan ons publiek werd aangekondigd en een video-teaser werd gepubliceerd die de belangrijkste kenmerken ervan voorstelt. Tijdens dit evenement hebben we ons ook gericht op het verzamelen van de mening van leerkrachten en ouders van leerlingen met Downsyndroom over inclusief onderwijs, het gebruik van ICT, en training over milieu- en duurzaamheidskwesties, via een online enquête.

Bekijk de video hieronder, de resultaten volgen binnenkort!

De deelnemers aan het evenement zouden na het beantwoorden van de enquête de mogelijkheid kunnen hebben om de Virtuele Leeromgeving te testen. Deze wordt momenteel gefinetuned om aangepast te zijn aan de verschillende achtergronden van de deelnemende landen en aangevuld met tutorials om leerkrachten en opvoeders te helpen bij het beheer van de cursussen en de bijbehorende functies in de leeromgeving.

Tot nu toe wordt de Virtuele Leeromgeving getest door scholen met de eindgebruikers: leerkrachten en leerlingen met Downsyndroom tussen 12 en 18 jaar. Hoewel de maatregelen in kader van COVID-19 deze activiteit hebben bemoeilijkt, zijn we blij te zien dat de feedback die ze geven enthousiast is en dat ze genieten van de inhoud en de voorgestelde activiteiten.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

Help ons de SUSKIDS-toolkit evalueren

Help ons de SUSKIDS-toolkit evalueren

Wilt u ook een steentje bijdragen om de opleidings- en beroepsmogelijkheden te verbeteren van jongeren met Downsyndroom?

Momenteel is het sociale en onderwijsbeleid voor mensen met het syndroom van Down vooral gericht op het bieden van een basisopleiding voor hun integratie op de arbeidsmarkt.

Hoewel veel onderzoekers erkennen dat milieueducatie voordelen biedt om de belangstelling voor leren te vergroten en om observatievaardigheden en het logisch denken te verbeteren, ontbreekt het echter aan instrumenten om deze duurzame competenties en kennis over te dragen aan kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

De partners van het SUSKIDS-project ontwikkelden samen de Toolkit voor recyclingvaardigheden kennisoverdacht aan DS-personen, een verzameling van lesmateriaal, methodologische richtlijnen en praktijkvoorbeelden voor het aanleren van recycling- en bouwvaardigheden aan mensen met Downsyndroom. Deze Toolkit is gericht op professionals die werken met mensen met Downsyndroom, maar ook op gezinnen en verenigingen die zich inzetten voor het verbeteren van hun inclusiemogelijkheden.

We horen graag uw mening over onze toolkit, door volgend formulier in te vullen: https://forms.gle/WJyqzTbnKxfdSGAy6.

Met slechts een paar minuten van uw tijd kan u ons enorm helpen!

 

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SUSKIDS tweede nieuwsbrief is uit!

SUSKIDS tweede nieuwsbrief is uit!

Ontdek wat we de afgelopen maanden hebben gedaan. We werken nog steeds aan de resultaten!

DU_SUSKIDS_2nd_Newsletter

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida

SUSKIDS presenta su primer resultado

SUSKIDS presenta su primer resultado

El pasado miércoles 29 de enero, la Universidad de Burgos, como  coordinadores de SUSKIDS organizaron el primer Evento Multiplicador del proyecto, que tenía como objetivo presentar el primero de los resultados obtenidos gracias al trabajo de todos los socios: el Kit de herramientas para la transferencia de conocimientos en habilidades de reciclaje a personas con síndrome de Down.

Durante el acto, tuvieron lugar diferentes conferencias sobre los temas tratados en el kit de herramientas, tales como las necesidades educativas de este colectivo, las pautas y metodologías para desarrollar las adaptaciones didácticas para personas con Síndrome de Down, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en diferentes entornos educativos, y el Sistema de Cualificaciones Europeo (EQF) en el que se enmarcan los contenidos y actividades propuestas en el Kit de herramientas.

Al evento asistieron profesionales de diferentes ámbitos, que abarcaban desde las telecomunicaciones y la informática, la ingeniería civil y la construcción, el medio ambiente, la educación y el trabajo social, así como representantes de las administraciones públicas y  familiares y representantes de asociaciones de personas con Síndrome de Down.

Mesa redonda en el primer evento de SUSKIDS

Esta diversidad de puntos de vista quedó reflejada en una interesante mesa redonda, donde participantes de los diferentes sectores pusieron en común las necesidades que tienen las personas con síndrome de Down en el entorno educativo, y las aportaciones y oportunidades que ofrece el proyecto SUSKIDS para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral y la sociedad.

Además estuvieron presentes alumnos del Centro de Educación Especial Estela, que tuvieron la oportunidad de aprender en un taller cómo se reciclan diferentes residuos que encontramos a nuestro alrededor creando nuevos materiales de construcción, y de participar en todo el proceso como jóvenes investigadores, como podemos ver en el siguiente vídeo.

Enlace a la noticia en la web de la Universidad de Burgos

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida