The Consortium

Our project is led by the University of Burgos and joins together a multidisciplinary and international consortium.

Website

De Universiteit van Burgos (UBU) leidt het SUSKIDS project als projectcoördinator.

De universiteit is opgericht in 1994 en neemt deel aan verschillende onderzoeksprogramma’s op Europees, nationaal en regionaal niveau, is ook betrokken bij verschillende netwerken met publieke en private instellingen en maatschappelijke organisaties en bevordert het genereren en overdragen van kennis.

De UBU-onderzoekers die meewerken aan het SUSKIDS-project zijn lid van de Research Group of Building Engineering (GIIE), experts op het gebied van bouw en pioniers in de ontwikkeling van nieuwe duurzame materialen die gebruik maken van bijproducten van de bouw. Zij hebben veel cursussen en workshops over de onderwerpen gegeven, ook gericht op kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

The UBU researchers collaborating in SUSKIDS project are members of the Research Group of Building Engineering (GIIE), experts in the field of building and pioneers in the development of new sustainable materials that use building by-products. They have taught many courses and workshops on the topics, also aimed at children and people with intellectual disabilities.

Website

ASDB werd in 1985 door een groep ouders gefinancierd en begon hun activiteiten in 1986. ASDB maakt deel uit van de FEAPS (Spanish Confederation of Organizations for People with Intellectual Disabilities) en heeft bijgedragen aan de oprichting van FEISD (Spanish Federation of Down Syndrome Institutions). Ze bieden verschillende diensten en programma’s aan om mensen met een beperking te helpen voldoende autonomie te bereiken zodat ze over hun leven kunnen beslissen.

ASDB heeft overeenkomsten met verschillende publieke en private entiteiten (lokale overheid, Confederatie van bedrijfsorganisaties van Burgos, Universiteit van Burgos) om de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen, en heeft congressen en symposia op dit gebied georganiseerd. Daarnaast nemen ze deel aan verschillende projecten die gericht zijn op het onderwijs en de integratie van mensen met een verstandelijke beperking op de arbeidsmarkt. Voor al dit werk zijn ze verschillende keren bekroond door verschillende instellingen.

Website

Bjäland is een kleine Spaanse Onderzoeks- en Ontwikkelingsmaatschappij, die werkt aan informatie- en technologieontwikkeling om de betrokkenheid van eindgebruikers in verschillende omgevingen te vergroten: opleiding van patiënten, zelfzorgbeheer en serious gaming. Zij zijn experts op het gebied van methodologieën die de technologische vaardigheden van eindgebruikers vergroten en de technische barrières bij ouderen en mensen met een handicap doorbreken.  In die zin hebben ze programma’s ontwikkeld die gericht zijn op het mondig maken van de patiënt, het verbeteren van hun eigen gezondheidsmanagement en het mogelijk maken dat ze toekomstige trainers worden voor andere patiënten

Website

KVeloce I+D+i is een kleine onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, gericht op het gebied van sociaal beleid, waaronder burgerparticipatie, sociaal-economische analyse van beleid, initiatieven en actieplannen, en Toegankelijk sociaal toerisme.

Het bedrijf werkt samen met verschillende nationale en regionale overheden en onderzoekscentra.

KVeloce I+D+i biedt ondersteuning bij verspreidings- en communicatieactiviteiten en voert een impact metingen uit van verschillende innovatie- en technologieprojecten, met name de evaluatie van de sociale impact van de uitgevoerde initiatieven, programma’s of activiteiten.

Website

De National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) is een statutair instituut van het ministerie van Onderwijs en Vaardigheden in Ierland.

De rol van het NCCA bestaat erin de minister van Onderwijs en Vaardigheden te adviseren over het leerplan en de beoordeling voor voorschools onderwijs, basis- en postprimaire scholen, en de beoordelingsprocedures vast te stellen die in de scholen worden gebruikt en de examens over onderwerpen die deel uitmaken van het leerplan. Daartoe voert het NCCA onderzoeks-, overleg-, overleg- en netwerkactiviteiten uit en ontwikkelt het verschillende ondersteunende materialen, zoals praktijkvoorbeelden, onlinetoolkits en planningshulpmiddelen, en introduceert het deze bij leerkrachten en praktijkmensen, wat bijdraagt aan de innovatie in het onderwijs.

Website

De University of Dublin, Trinity College, opgericht in 1592, is de oudste universiteit van Ierland en biedt opleidingen en diploma’s op bachelor- en masterniveau. Trinity College neemt deel aan SUSKIDS via het Civil Engineering Department, dat behoort tot de Engineering School, en ontwikkelt onderzoek en onderwijs op het gebied van milieu, materialen, structuren en transport.

Het Trinity College bevordert integratie via het Trinity Centre for People with Intellectual Disabilities (TCPID) en de Trinity Access Programmes (TAP) ter ondersteuning van mensen uit gebieden met lage doorgroeipercentages tot het hoger onderwijs met programma’s van basisschoolleerlingen tot middelbare scholen en postdoctorale studenten.

Website

De UCLLL is een samenwerking tussen drie verschillende instellingen voor hoger onderwijs in België, die een breed scala aan professionele bachelor- en permanente educatieprogramma’s in verschillende vakgebieden aanbiedt. De UC Leuven-Limburg is betrokken geweest bij diverse Europese projecten, waarbij onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verbonden zijn en die in netwerken met lokale overheden en vertegenwoordigende instanties samenwerken.

De UCLL werkt mee aan SUSKIDS via de onderzoeksgroep eSocialWork, die een lange traditie heeft in onderzoek, onderwijs en coaching over eHealth en andere vormen van online coaching/leren, de ontwikkeling van online tools voor mensen met een handicap, human-centered design en usability research en gehandicaptenstudies. Het team bestaat uit deskundigen op het gebied van studenten met speciale behoeften en speciale didactiek.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.