Ons project

Het project “SUSKIDS die professionals en gezinnen in staat stelt om SUstainable kennis en SKills to Down Syndrome individuen over te dragen” heeft als doel om de opleiding en training van mensen met het syndroom van Down te verbinden op het gebied van duurzaamheid en bewustwording van de nood aan de nieuwe materialen die geproduceerd worden te vergroten.

Momenteel ontbreekt het in alle EU-landen aan coherente curricula en inclusiemaatregelen voor mensen met het Downsyndroom; aan de andere kant zijn de opleidingsprogramma’s vaak ontoereikend en beperkt door de beschikbaarheid van leraren. Mensen met het syndroom van Down hebben daarom te weinig opleidings- en beroepsmogelijkheden en worden vaak gedwongen om basisberoepsopleidingsprogramma’s te volgen die gericht zijn op hun vroegtijdige integratie op de arbeidsmarkt.

SUSKIDS zal gebruik maken van een psychologisch perspectief dat gebaseerd is op het aanleren van nieuwe gewoontes door middel van spelenderwijs leren, sociale media en zelfontplooiing op het gebied van de bouw met behulp van afvalmaterialen. Daartoe zullen de partners innovatieve instrumenten ontwerpen en ontwikkelen om  leerkrachten, opvoeders en ouders te helpen bij het overbrengen van wetenschappelijke concepten door middel van recycling en duurzame bouwmaterialen naar personen met DS.

Daarnaast is de voorgestelde virtuele leeromgeving (VLO) gericht op het trainen van studenten die de voorgestelde inhoud al hebben geleerd om zelf trainers te worden die de workshops leiden. Op deze manier zal SUSKIDS een speelse manier bieden om te leren en om hun autonomie en inclusiemogelijkheden te vergroten.

Daarom heeft het SUSKIDS-project de volgende doelstellingen:

  • Het ontwerpen van erkende leer- en evaluatie-instrumenten en richtlijnen om de duurzaamheid en zelfzorgvaardigheden van mensen met het syndroom van Down te bevorderen. Dit zal hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun autonomie vergroten en hun inclusie op de arbeidsmarkt en zelfrespect versterken.
  • Het verbeteren van de vaardigheden van leerkrachten en opvoeders, door hen te voorzien van instrumenten en middelen in recycling en bouw. Op deze manier kunnen zij deze kennis en vaardigheden overdragen aan kinderen en jongeren met het Downsyndroom.
  • Contact opnemen met beleidsmakers op het gebied van onderwijs en instellingen die werken met mensen met het Downsyndroom, om deze aanpak te promoten en meer mensen met een handicap bij de samenleving te betrekken, waardoor hun digitale integratie wordt bevorderd.
  • Het ontwikkelen van meer haalbare en gemakkelijker te implementeren methodieken zoals Persoonlijk leren, onderzoekend leren, spelend leren en Project-Based Learning voor mensen met het Down-syndroom.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.