Help ons de SUSKIDS-toolkit evalueren

Wilt u ook een steentje bijdragen om de opleidings- en beroepsmogelijkheden te verbeteren van jongeren met Downsyndroom?

Momenteel is het sociale en onderwijsbeleid voor mensen met het syndroom van Down vooral gericht op het bieden van een basisopleiding voor hun integratie op de arbeidsmarkt.

Hoewel veel onderzoekers erkennen dat milieueducatie voordelen biedt om de belangstelling voor leren te vergroten en om observatievaardigheden en het logisch denken te verbeteren, ontbreekt het echter aan instrumenten om deze duurzame competenties en kennis over te dragen aan kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

De partners van het SUSKIDS-project ontwikkelden samen de Toolkit voor recyclingvaardigheden kennisoverdacht aan DS-personen, een verzameling van lesmateriaal, methodologische richtlijnen en praktijkvoorbeelden voor het aanleren van recycling- en bouwvaardigheden aan mensen met Downsyndroom. Deze Toolkit is gericht op professionals die werken met mensen met Downsyndroom, maar ook op gezinnen en verenigingen die zich inzetten voor het verbeteren van hun inclusiemogelijkheden.

We horen graag uw mening over onze toolkit, door volgend formulier in te vullen: https://forms.gle/WJyqzTbnKxfdSGAy6.

Met slechts een paar minuten van uw tijd kan u ons enorm helpen!

 

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.