SUSKIDS partner meeting Dublin

Het Erasmus+ project “SUSKIDS die professionals en gezinnen in staat stellen om kennis en vaardigheden over te brengen op individuen met Syndroom van Down” Consortium kwam bijeen in Dublin op 10 en 11 september 2019, tijdens de bijeenkomst georganiseerd door NCCA en TCD.

Het doel van deze 2de  Transnationale Meeting was om onder de partners de Toolkit te beoordelen die ontworpen is om professionals en families van mensen met het Downsyndroom van middelen te voorzien, om vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van de Virtuele Leeromgeving (VLE) en om de pilot-cursussen voor te bereiden die in de komende maanden zullen worden geïmplementeerd.

Met betrekking tot het tweede projectresultaat, de VLE, zal het op een eenvoudige manier de co-participatie van de gebruikers in het ontwerp bevorderen door middel van het personaliseren van de inhoud en het uitvoeren van activiteiten gericht op de validatie in de laatste fase van de ontwikkeling, waardoor het mogelijk wordt om zich aan te passen aan verschillende leerniveaus, door middel van een innovatieve psychologische benadering.

Anderzijds toonde het NCCA de vooruitgang die is geboekt bij de voorbereiding van de cursussen, onder meer door het opstellen van de Priority Learning Units (PLU’s) en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de partners de eerste fasen van de sociale effectbeoordeling (SIA), die tot doel heeft de effecten van de SUSKIDS-projecten te meten bij de doelgroepen waarop zij zijn gericht.

Tot slot heeft het Consortium ingestemd met de data voor de volgende bijeenkomsten en de organisatie van het eerste Multiplier Event, waarin de eerste resultaten van het project zullen worden verspreid. Partners hadden ook de kans om de campus van Trinity College Dublin te bezoeken, waar het Consortiummaaltijd werd genuttigd.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

The European Commission support for the producition of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only for the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.