SUSKIDS begint zijn reis

Het Erasmus+-project “SUSKIDS  professionals en gezinnen  in staat stellen om duurzame kennis en vaardigheden over te dragen aan mensen met het syndroom van Down”, geleid door Research Group Building Engineering (GIIE)  van de Universiteit van Burgos (UBU), is in september 2018 van start gegaan en wordt gefinancierd in het kader van de oproep “KA201-Strategic Partnership in School Education”.

Tijdens de bijeenkomst werd  door de partners de uitwerking van  de taken van het eerste deel van dit project, die in de komende maanden zullen worden uitgevoerd vast gelegd. Het gaat hier om samenstellen  van een toolkit  met lesmaterialen, methoden en richtlijnen  die gericht is op gezinnen, docenten en professionals op het gebied van onderwijs. Daarnaast zijn visies standpunten van de partners over de functies en kenmerken van het tweede projectresultaat besproken betreffende de virtuele leeromgeving voor kinderen/jongeren met het syndroom van Down. Daarnaast hebben de partners afgesproken om het projectlogo te kiezen uit de verschillende ideeën die de projectcoördinator presenteert.

Aan het eind van de bijeenkomst bezocht het Consortium de faciliteiten van de Research Group of Building Engineering, waar ze kennis maakten met de resultaten die zijn behaald op het gebied van bouwen met gerecycled materiaal en de onderwijsactiviteiten die de Research Group al uitvoert met scholen. Deze zullen ook worden uitgevoerd met kinderen/jongeren met het Down-syndroom.

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.