Derde SUSKIDS meeting… ging online door!

Gezien COVID verhinderde dat het SUSKIDS-consortium naar België kon reizen om de derde Transnationale Meeting fysiek bij te wonen, organiseerden we een online meeting om onze volgende activiteiten te plannen.

Eerst introduceerde onze technologische partner, Bjäland, de belangrijkste stappen waar ze aan werken in verband met de Virtuele Leeromgeving, zoals de gebruikersrollen in het platform en de functie waarmee de meest gevorderde studenten hun medestudenten als facilitators kunnen ondersteunen. Bovendien zijn er extra activiteiten toegevoegd die het zelfsturend leren en de continue feedback zullen verbeteren.

De Virtuele Leeromgeving is getest door scholen die werken met personen met Downsyndroom en andere handicaps, onder leiding van onze projectambassadeurs Down Syndrome Association Burgos, die het hoge kans op overdraagbaarheid van deze tool benadrukten. Van hun kant hebben KVeloce en UCLL de inhoud vertaald in het Spaans en Nederlands, de twee andere talen waarin de Virtuele Leeromgeving beschikbaar zal zijn.
Wat de derde output betreft, hebben onze partners van NCCA de inhoud herwerkt van de cursus die zij aan het ontwikkelen zijn over duurzaamheid en bouwen met een Universal Design-benadering. COVID-beperkingen bemoeilijken het testen van de cursus met leerkrachten en studenten, maar ze hebben samengewerkt met onderwijsdeskundigen om de inhoud en de leerstof te herzien, zodat ze aansluit bij de niveaus 1 tot 3 van het Nationaal Kwalificatiekader.
Vervolgens introduceerde UCLL de organisatie van de vierde projectoutput: de Evaluatierichtlijnen gevalideerd en erkend door het Europees Kwalificatiekader, waarbij het eerste ontwerp zal worden herzien en geëvalueerd via participatieve methoden waarbij onderwijsdeskundigen op internationaal niveau worden betrokken, om tot de definitieve versie te komen.

Na de technische onderwerpen bespraken de partners de organisatie van de Erasmusdays die jaarlijks in heel Europa plaatsvinden, en waar onze teaser video over de Virtuele Leeromgeving werd gepresenteerd.
Het laatste punt op de vergaderagenda was ook zeer belangrijk: de Slotconferentie die aan het einde van het project zal worden gehouden. Met de COVID-situatie in het achterhoofd, kwamen alle partners overeen dat de Eindconferentie online gehouden zou kunnen worden, aangezien er in de zomer van 2021 nog steeds beperkingen van kracht zouden kunnen zijn. Tijdens deze slotconferentie zullen de voor Output 3 ontwikkelde cursus en de voor Output 4 uitgewerkte evaluatierichtlijnen worden gepresenteerd, samen met lezingen door experts en participatieve workshops die deelnemers van thuis uit kunnen volgen.
Binnenkort kunnen we meer informatie geven over de agenda en de inschrijving voor het evenement!

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida