8 sleutels tot de laatste SUSKIDS-conferentie

Hoe wordt technologie gebruikt om duurzaamheid over te brengen op mensen met het Syndroom van Down?

De slotconferentie van SUSKIDS vond afgelopen 14 september virtueel plaats, georganiseerd door onze partner Hogeschool UC Leuven-Limburg, meer bepaald het Expertisecentrum Inclusive Society.

Inclusie is inderdaad een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die alle drie dimensies van Duurzame Ontwikkeling (milieu, economie en maatschappij) aanpakt. Het creëren van inhoud gericht op het aannemen van gedragskenmerken.

In deze blogpost belichten we 8 kernpunten van de conferentie, die tot doel had de inclusie van personen met het syndroom van Down te bevorderen door hen te trainen in duurzame vaardigheden en recycling .

Inhoud creëren en gedragskenmerken aanleren

De belangrijkste uitdaging bij het creëren van de resultaten van ons project, vooral de Virtuele Leeromgeving en de Leerlijn, was het motiveren van de eindgebruikers: personen met downsyndroom. Het project is in eerste instantie gericht op schoolkinderen, maar voor het hele consortium was het belangrijk om inhoud te genereren die kan worden geleerd en toegepast bij personen met downsyndroom en andere beperkingen, ook op oudere leeftijd.

Sara Pavia, vertegenwoordigster van onze partner Trinity College Dublin, legde de principes uit die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de inhoud, gebaseerd op de praktijkervaring van onze partners, en een systematische literatuurstudie. Maar bovenal was het doel om de belangstelling van de eindgebruikers voor milieuvraagstukken te behouden.

Je kan de slideshow hier downloaden 

De ervaringen van eindgebruikers:Estela School in Burgos

Onze partner, de Associatie Downsyndroom Burgos, had een sleutelrol tijdens ons project, door de Virtuele Leeromgeving te testen in hun klaslokalen met leerlingen van verschillende leeftijden. Dankzij
de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van het platform, konden de meeste leerlingen het zelfstandig gebruiken, wat in feite één van de doelstellingen van SUSKIDS is. Sommigen hadden hulp nodig van leerkrachten en begeleiders om in te loggen op het platform of om de cursusteksten te lezen, wat vergemakkelijkt werd door de automatische leesoptie in het platform.

De meeste leerlingen die de VLE testten waren schoolkinderen met het syndroom van Down, terwijl anderen een andere ontwikkelingsstoornis hadden. Hieruit is gebleken dat de resultaten van het project niet alleen overdraagbaar zijn op andere handicaps, maar ook op andere leeftijdsgroepen (tieners of volwassenen).

Bekijk de video met een samenvatting van hun ervaringen hier:

  

De rol van digitale technologie om het leren te vergemakkelijken bij personen met een beperking

Personen met een beperking hebben beperktere toegang tot onderwijs, vervoer, huisvesting en technologie.  Eén van de redenen hiervoor is de toenemende digitalisering op alle levensgebieden, die zich ook nog eens in een razendsnel tempo voltrekt. E-inclusie is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving, om te voldoen aan het beginsel “niemand achterlaten” van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Maar wat is digitale inclusie of e-inclusie eigenlijk en hoe kan het worden bereikt?

Bekijk de video van onze partner UCLL om erachter te komen.

Een praktische reis doorheen de activiteiten van de Virtuele Leeromgeving

Tijdens deze workshop legde onze coördinator Sara Gutierrez het doel van de Virtuele Leeromgeving uit en de belangrijkste kenmerken ervan om de toegankelijkheid en bruikbaarheid te garanderen, terwijl ze nuttige kennis verschafte aan studenten over vier verschillende onderwerpen: ‘milieu’, ‘afval’, ‘wat te doen met afva’l en ‘bouw en het milieu’.

Bekijk de video om een kleine reis te maken door onze virtuele leeromgeving   

Tips en tricks om de Virtuele Leeromgeving aan te passen aan jouw klas

Wil je onze VLO in jouw klas gebruiken? Onze ontwikkelingspartner, Bjäland, legde tijdens de conferentie uit hoe een school zich kan inschrijven en toegang kan krijgen tot de ontworpen cursussen en activiteiten.  

In deze video ziet u de noodzakelijke stappen

Zodra je je school hebt aangemaakt op het platform, kun je gebruikers toevoegen, in de rol van docenten (leraren) en leerlingen, en deze beheren door leerlingen in te schrijven in lessen of hen docenten toe te wijzen.

Dankzij de diavoorstelling, uitgelegd door onze partner KVeloce, zal je zien hoe eenvoudig het is.

Een open cursus over duurzaamheid en
recyclage

Onze partner, NCCA Ierland, heeft een open cursus voor de Junior Cyclus ontwikkeld, genaamd Ontwerp voor Duurzaam Leven, gericht op leerlingen met het syndroom van Down, met beoordelingsactiviteiten op niveau 1, 2 en 3 van hun nationaal kwalificatiekader.  Om de cursus te evalueren, nodigden zij verschillende leerkrachten uit heel Ierland en het buitenland uit om deel te nemen aan focusgroepen, die vanwege de COVID-19 maatregelen online werden gehouden.

De deelnemende docenten verklaarden dat de cursus perfect aansloot bij de visie van onderwijs voor duurzame ontwikkeling, maar dat niet alleen: zij benadrukten andere positieve aspecten en stelden verdere verbeteringen voor. 

Ontdek meer in deze video.

   Inclusie en universeel ontwerp

Universal Design for Learning (UDL) wordt een mainstream in onderwijsonderzoek en –ontwerp, maar hoe werkt het in de klas?

Luke is leraar aan de Kingsborough Community School in Ierland, waar hij onder meer bouwkunde en houtbewerking doceert. De afgelopen 4 jaar heeft hij Universal Design gebruikt in zijn lessen.

Luke wijst op de enorme verbetering in de toegankelijkheid van zijn lessen, en één van de sleutelelementen daartoe is dat de virtuele leeromgeving geen barrière op zich mag worden.

¡Maar er zijn nog veel meer voordelen – beijik het in deze video!

   Hoe evalueer je duurzame vaardigheden op Europees niveau?

In de hele EU groeit de vraag naar de integratie van groene vaardigheden in onderwijs- en opleidingssystemen. Bovendien helpt de erkenning van deze vaardigheden op Europees niveau om leerlingen hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te verbeteren, terwijl ook hun arbeidskansen en hun kansen op inclusie toenemen. 

Daarom zullen de Evaluatierichtlijnen, ontwikkeld door onze partner UCLL, bijdragen tot de verbetering van de samenhang en consistentie van onderwijsstelsels op een wijze die is afgestemd op het milieu- en onderwijsbeleid van de EU: het Europees Groen Pact en de European Skills Agenda.

De volledige slideshow is hier te downloaden.

 

© 2019 Suskids. Sustainability Skills for Down Syndrome. Funded by the Erasmus+ Programme. Gant Agreement 2018-1-ES01-KA201-050639.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida